Trường THCS Lê Hồng Phong

http://lehongphongtamky.edu.vn


LỊCH KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   An Mỹ, ngày 5 tháng 6 năm 2020
 

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 – 2020
 
* Các môn Thế dục, Âm nhạc, Mĩ thuật: - Tổ chức thi  trong tiết học tuần 28 (từ ngày 15/6 -> 21/6/2020)
I. Lịch thi: Ngày 22/6 đến 25/6/2020
Thứ, ngày Buổi Khối lớp Môn Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài Kết thúc
 
Thứ hai
22/6/2020
 
Sáng
 
6 CD, Sinh 45 phút 7h10-8h10 7h15-8h15 8h00-9h00
7 CD, Sinh 45 phút 7h10-8h10 7h15-8h15 8h00-9h00
8 CD, Sinh 45 phút 7h10-8h10 7h15-8h15 8h00-9h00
9 Công dân 45 phút 7h10 7h15 8h00
Thứ ba
23/6/2020
 
Sáng
6 Công nghệ 45 phút 7h10 7h15 8h00
7 Công nghệ 45 phút 7h10 7h15 8h00
8 C.nghệ, Hóa 45 phút 7h10-8h10 7h15-8h15 8h00-9h00
9 Công nghệ 45 phút 7h10 7h15 8h00
Thứ tư
24/6/2020
 
Sáng
6 Sử, Tin 45 phút 7h10-8h10 7h15-8h15 8h00-9h00
7 Sử, Tin 45 phút 7h10-8h10 7h15-8h15 8h00-9h00
8 Sử, Tin 45 phút 7h10-8h10 7h15-8h15 8h00-9h00
Thứ năm
25/6/2020
 
Sáng
6 Lý, Địa 45 phút 7h10-8h10 7h15-8h15 8h00-9h00
7 Lý, Địa 45 phút 7h10-8h10 7h15-8h15 8h00-9h00
8 Lý, Địa 45 phút 7h10-8h10 7h15-8h15 8h00-9h00
II. Lịch thi: Ngày 27/6 đến 06/7/2020
Thứ/Ngày Buổi Khối lớp Môn Thời gian làm bài Phát đề Bắt đầu làm bài Kết thúc
Thứ bảy
27/6/2020
Sáng 7 Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00
9 Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00
Chiều 8 Toán 60 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 00
6 Toán 60 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 00
 
Thứ hai
29/6/2020
Sáng 7 Toán 60 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 30
9 Toán 60 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 30
Chiều 6 Ngữ văn 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 30
Thứ tư
01/7/2020
Sáng 9 Hóa 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
9 Địa lí 45 phút 8 giờ 35 8 giờ 40 9 giờ 25
Chiều 8 Ngữ văn 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 30
Thứ sáu
03/7/2020
Sáng 9 Tiếng Anh 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
9 Sinh học 45 phút 8 giờ 35 8 giờ 40 9 giờ 25
Chiều 8 Tiếng Anh 45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 14 giờ 45
6 Tiếng Anh 45 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 14 giờ 45
Thứ hai
06/7/2020
Sáng 7 Tiếng Anh 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
9 Vật lí 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
9 Lịch sử 45 phút 8 giờ 35 8 giờ 40 9 giờ 25
 
 
Nơi nhận:                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
-TTCM, VP, Tb, Tin học: Thực hiện;                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT, CM.                                                                                                  (đã ký)
 
 
         
                                                         
                                                                                                             Huỳnh Thị Ánh Nguyệt

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây