Trường THCS Lê Hồng Phong

http://lehongphongtamky.edu.vn


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 -2019

       PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  An Mỹ, ngày 22 tháng 4 năm 2019​​​​​​LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019
I. Lịch thi khối lớp 9:
Thứ, ngày Buổi Khối lớp Môn Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài Kết thúc
Thứ năm
02/5/2019
 
Sáng
 
9
GDCD 45 phút 7 giờ 00 7 giờ 05 7 giờ 50
Công nghệ 45 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 8 giờ 45
Thứ sáu
03/5/2019
 
Sáng
 
9
Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  9 giờ 00
Hóa học 45 phút 9 giờ 20 9 giờ 25 10 giờ 10
Thứ bảy
04/5/2019
 
Sáng
 
9
Vật lý 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
Lịch sử 45 phút 8 giờ 35 8 giờ 40 9 giờ 25
Thứ hai
06/5/2019
 
Sáng
 
9
Toán 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00
Địa lý 45 phút 9 giờ 20 9 giờ 25 10 giờ 10
 
Thứ ba
07/5/2019
 
Sáng
 
 
9
Sinh học 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
Tiếng Anh 45 phút 8 giờ 35 8 giờ 40 9 giờ 25
Chiều Kiểm tra kỹ năng nói Tiếng Anh, mở bì đề
vào lúc 13 giờ 00
II. Lịch thi khối lớp 6,7,8:
Thứ/Ngày Buổi Khối lớp Môn Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài Kết thúc
 
Thứ 5
16/5/2019
 
 
Sáng 7 Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 90 giờ 00
7 GDCD 45 phút 9 giờ 20 9 giờ 25 10 giờ 10
6 GDCD 45 phút 8 giờ 15 8 giờ 20 9 giờ 05
6 Ngữ văn 90 phút 9 giờ 20 9 giờ 25 10 giờ 55
Chiều 8 Ngữ văn 90 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 15 giờ 00
8 GDCD 45 phút 15 giờ 10 15 giờ 15 16 giờ 00
Thứ sáu
17/5/2019
Sáng 6 Tiếng Anh 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
6 Lịch sử 45 phút 8 giờ 35 8 giờ 40 9 giờ 25
7 Lịch sử 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
7 Toán 60 phút 8 giờ 35 8 giờ 40 9 giờ 40
Chiều 6 Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng Anh lớp 6, mở bì đề
vào lúc 13h 00
8 Sinh học 45 phút 13 giờ 10 13 giờ 15 14 giờ 00
8 Lịch sử 45 phút 14 giờ 10 14 giờ 15 15 giờ 00
Thứ bảy
18/5/2019
Sáng 8 Địa lí 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
7 Tiếng Anh 45 phút 8 giờ 35 8 giờ 40 9 giờ 25
7 Sinh học 45 phút 9 giờ 35 9 giờ 40 10 giờ 25
6 Toán 60 phút 8 giờ 35 8 giờ 40 9 giờ 40
6 Địa lí 45 phút 9 giờ 50 9 giờ 55 10 giờ 40
Chiều 7 Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng Anh lớp 7, mở bì đề
vào lúc 13h 00
8 Vật lí 45 phút 13 giờ 10 13 giờ 15 14 giờ 00
8 Hóa học 45 phút 14 giờ 10 14 giờ 15 15 giờ 00
Thứ hai
20/5/2019
Sáng 7 Địa lí 45 phút 7 giờ 10 7 giờ 15 8 giờ 00
7 Vật lí 45 phút 8 giờ 10 8 giờ 15 9 giờ 00
Chiều 8 Tiếng Anh 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 15
8 Toán 60 phút 14 giờ 35 14 giờ 40 15 giờ 40
6 Sinh học 45 phút 13 giờ 25 13 giờ 30 14 giờ 15
6 Vật lí 45 phút 14 giờ 25 14 giờ 30 15 giờ 15
Thứ ba 21/5/2019 Sáng 8 Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng Anh lớp 8, mở bì đề
vào lúc 7h 25
 
Nơi nhận:                                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG
-TTCM, VP, Tb, Tin học: Thực hiện;                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu: VT, CM.
 
 
         
                                                         
                                                                                                                       Huỳnh Thị Ánh Nguyệt
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây